Samfälligheten Ekobyn

Länkar

Bra att ha

Länklistan


BILAR & MILJÖ

Läs mer på www.miljofordon.seEKOBYAR


* En gedigen rapport om nio svenska ekobyar.www.ekoby.org


* Ekobyn Solbyn öster om Lund i Skåne-På hemsidan finns bland annat en bra länklista för de som vill hitta till fler ekobyar i Sverige och världen.

   www.solbyn.org 


ENERGI

Bra tips för att spara energi samt en energikalkyl finns på konsumentverkets hemsida www.kov.se

Om vindkraftverken på Visingsö går det att läsa mer på www.visingso.net om man sedan klickar på länken Föreningar och sedan Visingsö vind.


HANDLA MILJÖVÄNLIGT

Att handla ekologiskt är trevligt och måste inte vara dyrt. på Konsumentverkets hemsida finns en ekokalkyl för dig som vill veta mer om kostnaderna för att handla miljömärkt! www.kov.se


Läs mer om KRAV-märkta varor på www.krav.se 


I Jönköping finns butiken Bikupan för den som vill handla miljövänligt/ekologiskt och/eller och närproducerade livsmedel. BIKUPAN drivs i kooperativ form och huserar nere på tändstickområdet i lokaler nära Kulturhuset..


SOPOR OCH SORTERING AV AVFALL

www.sopor.nu